Резина микропористая 3-25 мм

Описание

Характеристики

 РУССКИЙ

 
МИКРОПОРИСТАЯ РЕЗИНА (ТЕРМОШУМОВИБРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) ТВИМ
 
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
           Микропористая резина – является одной из разновидностей пористой резины. Данный материал активно применяют для уплотнения разных видов соединений; так же для использования в качестве: звуко- и термоизолирующей прокладки, амортизаторов, прокладки для тары и другого. Часто листовую микропористую резину используют в машиностроении, строительстве и электротехнике. Резина микропористая листовая имеет гладкую и ровную поверхность.
        Микропористая пластина является очень мягким материалом, который по своей структуре напоминает губку. Она легко сжимается и легко восстанавливает свою прежнюю форму. Губчатая резина или техпластина пористая не поддаётся влиянию солнечных лучей и других атмосферных явлений. 
 
Температурный режим:  -50С + 100С
Плотность                        400-600 кг/м.куб
 
ГОСТ
 
ТУ 2425.48050004-98
         
 
РАЗМЕРЫ 
 
Микропористая резина изготавливается в листах:
 
Размер листа 0,5мх0,7мм
Толщина от 3мм до 25мм
 
В наличии есть листы с нанесенным клеем.
 
 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
       Резина микропористая листовая применяется в полиграфической промышленности и при изготовлении демпфирующих и виброизоляционных прокладок. Не менее часто материал может быть использован в вибро-, тепло- и шумоизоляции машин транспортного назначения, в герметизации панелей перед заливкой пенополиуританом в теплообменных аппаратах и для облицовки в шумо- и теплоизоляции производственных и бытовых помещений. Также резину микропористую листовую можно использовать, как изолирующую прокладку для легкой промышленности.
 
Микропористую резину купить можете в компании УКРГТВ ПЛЮС по выгодной для вас цене! Работаем по всей Украине!
 

 


 

УКРАЇНСЬКА

           Мікропориста гума (ТЕРМОШУМОВІБРОІЗОЛЯЦІОННАЯ) Твім

                            ОПИС ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ

              Мікропориста гума - є одним із різновидів пористої гуми. Даний матеріал активно застосовують для ущільнення різних видів з'єднань;
так само для використання в якості: звуко- і термоизолирующей прокладки, амортизаторів, прокладки для тари й іншого. Часто листову мікропористої гуму
використовують в машинобудуванні, будівництві та електротехніці. Гума мікропориста листова має гладку й рівну поверхню.

Мікропориста пластина є дуже м'яким матеріалом, який за своєю структурою нагадує губку. Вона легко стискається і легко відновлює свою колишню форму.
Губчаста гума або техпластина пориста не піддається впливу сонячних променів і інших атмосферних явищ.

Температурний режим: -50С + 100С
Щільність 400-600 кг / м.куб

 

ГОСТ

ТУ 2425.48050004-98


РОЗМІРИ

Мікропориста гума виготовляється в листах:

Розмір листа 0,5мх0,7мм
Товщина від 3 мм до 25 мм

В наявності є листи з нанесеним клеєм.

 

Сфери ЗАСТОСУВАННЯ

Гума мікропориста листова застосовується в поліграфічній промисловості і при виготовленні демпфуючих і віброізоляційних прокладок.
Не менш часто матеріал може бути використаний в вібро, тепло- і шумоізоляції машин транспортного призначення, в герметизації панелей перед заливкою пінополіуританом
в теплообмінних апаратах і для облицювання в шумо- і теплоізоляції виробничих і побутових приміщень. Також гуму мікропористу листову можна використовувати,
як ізолюючу прокладку для легкої промисловості.

Мікропористої гуму купити можете в компанії УКРГТВ ПЛЮС за вигідною для вас ціною! Працюємо по всій Україні!