Рукава ТРК

Описание

РУССКИЙ

РУКАВ ДЛЯ ТОПЛИВНО-РАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК (ТРК)

ТУ 38 605 185 92

 

         Рукава ТРК предназначены для использования в качестве гибких трубопроводов для подачи нефтепродуктов. Применяются на стационарных автозаправочных станциях и топливозаправочных автомашинах. Рукава топливные напорные антистатичные для топливно-раздаточных колонок ТУ 38 605 185 92 предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи нефтепродуктов.  Шланги ТРК АЗС состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя. Работоспособны при температуре от -40°C до +55°C.   
 
         Рукава топливные могут использоваться для работы со всеми видами топлива (бензином, керосином, дизельным топливом) и маслом.
Рукава для бензиновых колонок сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -40°C до +50°C в условиях тропического и холодного климата.
Выпускаются двух типов, рассчитанные на рабочее давление 0,5 МПа (5 атмосфер) и 1,6 МПа (16 атмосфер). При приемке гидравлическим давлением.
 
Рукав для топливно-раздаточных колонок с заземлением выпускаются размером:
 
Диаметр          20 мм;  25 мм
Длина              4,75м
 
 
Вы также можете приобрести в нашей компании хомуты и соединения к рукавам.
 
 
 
Купить и заказать рукава для топливно-раздаточных колонок Вы можете в компании УКРГТВ. Работаем по всей Украине!
 

УКРАЇНСЬКА

           РУКАВ ДЛЯ ПАЛИВНО-РОЗДАВАЛЬНИХ КОЛОНОК (ТРК)

                                 ТУ 38 605 185 92


          Рукава ТРК призначені для використання в якості гнучких трубопроводів для подачі нафтопродуктів. Застосовуються на стаціонарних автозаправних станціях
і паливозаправних автомашинах. Рукава паливні напірні антистатичні для паливно-роздавальних колонок ТУ 38 605 185 92 призначені для роботи в якості гнучких трубопроводів
для подачі нафтопродуктів. Шланги ТРК АЗС складаються з внутрішнього гумового шару, нитяного каркаса і зовнішнього гумового шару. Працездатні при температурі
від -40 ° C до + 55 ° C.

        Рукава паливні можуть використовуватися для роботи з усіма видами палива (бензином, гасом, дизельним паливом) і маслом.
Рукава для бензинових колонок зберігають працездатність в діапазоні температур від -40 ° C до + 50 ° C в умовах тропічного і холодного клімату.
Випускаються двох типів, розраховані на робочий тиск 0,5 МПа (5 атмосфер) і 1,6 МПа (16 атмосфер). При прийманні гідравлічним тиском.

Рукав для паливно-роздавальних колонок із заземленням випускаються розміром:

Діаметр 20 мм; 25 мм
довжина 4,75м

 

Ви також можете придбати в нашій компанії хомути і з'єднання до рукавів.


Купити і замовити рукава для паливно-роздавальних колонок Ви можете в компанії УКРГТВ. Працюємо по всій Україні!